Kuinka edetä

1) Vastuuhenkilön nimeäminen

Olipa käytössäsi ulkoinen tai sisäinen kehitystiimi, on aivan ensimmäiseksi määriteltävä vastuuhenkilö saavutettavuudelle. Hän on asiantuntija, joka on selvillä tarvittavista toimenpiteistä saavutettavuuden takaamiseksi. Kuten tiimisi, voi saavutettavuuden vastuuhenkilö olla niin ulkoinen kuin sisäinenkin. Hän jalkauttaa osaamisensa kooditasolle ja pitää yllä saavutettavaa kulttuuria kehittäjien keskuudessa. Näin jokaisen tiimin jäsenen ei tarvitse olla saavutettavuuden asiantuntija, vaan vastuuhenkilö pitää huolta osaamisensa jalkauttamisesta.

2) Raamien luominen

Vastuuhenkilön prioriteettina on, että lopullinen ratkaisu vastaa Web Content Accessibility Guidelinesin (WCAG) AA-tasoa. Hän voi myös mukauttaa tiimin käyttämää ohjelmointiympäristöä. Esimerkkinä tästä kehittäjä voi saada ohjelmointiympäristöltä huomautuksen, jos jostakin kuvasta puuttuu alt-teksti.

3) Toiminnallisuuden lisääminen saavutettavuuspalautteelle

Käyttäjän täytyy kyetä antamaan sovelluksen sisällä palautetta saavutettavuudesta, jotta sovellus täyttäisi saavutettavuuden kriteeristön.

4) Saavutettavuusselosteen luominen

Sovelluksessa on oltava seloste, josta käy ilmi sen saavutettavuus. Selosteen saa Aluehallintavirastolta ja siinä on nimettävä saavutettavuuden asiantuntija, joka on tehnyt sovelluksen manuaalisen auditoinnin saavutettavuuden osalta. Aluehallintavirasto toimii valvovana elimenä ja varmistaa, että julkisen sektorin mobiilisovellukset ovat saavutettavia 23.6.2021 ja sen jälkeen.

5) Sovelluksen julkaisu ja mahdollinen jatkokehitys

Jatkokehityksessä tulee käyttää samoja raameja kuin kohdassa #2, ellei sitten sovellukseen ole suunnitteilla aikaisempaan verrattuna poikkeuksellista sisältöä. Tässä tapauksessa on suositeltavaa harkita ulkoisen asiantuntijan konsultaatiota.