Mistä on kyse

Tutkimukset osoittavat, että noin 15 - 20% mobiilikäyttäjistä tarvitsee tukea saavutettavuuden kanssa. Tähän seikkaan keskitytään liian harvoin sovelluksen kehitystä aloitettaessa ja monet hyvät käytännöt jäävät tahattomasti toteuttamatta heti alkuvaiheessa.

Omaa asiantuntijuutta voi kehittää esimerkiksi tutustumalla saavutettavuuteen sekä yleisellä että teknisellä tasolla. Voit aloittaa helposti lukemalla osioista Saavutettavuuden ABC.

Mobiilisovellusten saavutettavuus

Verkkosisältöä varten luotu ohjeistus, WCAG, "Web Content Accessibility Guidelines" on monilta osin sovellettavissa myös mobiilisovelluksiin. Tekniset ratkaisut toki poikkeavat toisistaan ja esimerkiksi mobiililaitteiden ruutukoko sekä muut rajoitukset johtavat verkkosovelluksista poikkeaviin ratkaisuihin.

Mikäli omasta organisaatiosta tai tiimistä ei löydy osaamista, on erittäin suositeltavaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Monet tahot tarjoavat apua saavutettavuuden saralla.

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivin tarkoituksena on edistää EU:n kansalaisten yhdenvertaisuutta ja siksi se tulee koskemaan kaikkia julkishallinnon mobiili- ja verkkopalveluita. Käytännössä kenen tahansa tulee pystyä käyttämään sovelluksia sekä tutustumaan niiden sisältöön täysin ymmärrettävässä muodossa.

Saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisille mobiilisovelluksille vaatimuksia, jotka tulee toteuttaa 23. kesäkuuta, 2021 mennessä.

Jos et ole varma tarvittavista toimenpiteistä ja ratkaisuista, joita tulee tehdä mobiilisovelluksenne suhteen, suosittelemme lukemaan osion Kuinka edetä?

Moninainen saavutettavuus

Saavutettavuus, esteettömyys, löydettävyys, käytettävyys; teemana saavutettavuus koostuu useasta aihealueesta. Aihealueesta puhuttaessa huomio kuitenkin yleensä kohdistuu näkövammaisiin, jolloin toimenpiteinä ovat kontrastin kirkastaminen ja kirjasimen suurentaminen. Sovelluksen suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta kyse on silti paljon laajemmasta toimintakentästä.

Näkövammaiset, kuulovammaiset, fyysiset sekä kognitiiviset häiriöt... ja listaa voisi jatkaa loputtomiin – oli kyse sitten tuotteesta, palvelusta tai mobiilisovelluksesta. Ydin piileekin siinä, että saavutettavuuden ongelmakohdat tunnistetaan ja niihin löydetään yhdessä selkeät ratkaisut.

Loppujen lopuksi saavutettavuudessa ei ole kyse rakettitieteestä. Itse näemme kokonaisuuden olevan pikemminkin mutkatonta ja ymmärrettävää tarinankerrontaa sovelluksen kaikille käyttäjille.