Saavutettavuuden ABC

Koska saavutettavuus on laaja kokonaisuus, voi kehitystiimiltä usein jäädä tärkeitä asioita huomioimatta. Tällä esityksellä saat tiivistetyn käsityksen kaikista olennaisista saavutettavuuden osa-alueista.

Kuka keksi saavutettavuuden?

Saavutettavuutta ei väkisin keksitty kiilaksi palvelumuotoilulle ja sovelluskehitykselle. Päinvastoin: saavutettavuus on tie yhä laadukkaampiin mobiilisovelluksiin.

Ei yksittäistä virallista tahoa saavutettavuudelle

Silti esimerkiksi W3C - World Wide Web Consortium on tehnyt jo pitkään työtä web-sivustojen ja -sovellusten tuomiseksi saavutettaviksi. Yhteenliittymällä on lisäksi paljon näkemystä mobiilisivustojen saavutettavuuden tueksi. Tällä sivustolla tullaan julkaisemaan lähitulevaisuudessa myös muita asiantuntevia tahoja, joiden puoleen voit kääntyä.

Kriteerit ja aikataulu

Julkisten toimijoiden mobiilisovellusten täytyy olla Web Content Accessibility Guidelinesin (WCAG) AA-tason mukaisia viimeistään 23.6.2021. Muussa tapauksessa on viime kädessä mahdollista, että valvovana viranomaisena toimiva Aluehallintovirasto määrää uhkasakkoja saavutettavuuden toteutumattomuudesta.

Saavutettavuus ei ole vain erityisryhmiä varten

Saavutettavat mobiilisovellukset ovat lähtökohtaisesti myös käytettävyyteensä puolesta parempia kuin ei-saavutettavat. Esimerkiksi riittävän isot painikkeet sovelluksessa helpottavat tilanteessa, jossa käyttäjän kädet tärisevät pakkasen takia hänen yrittäessään ostaa itselleen lippua. Jos käyttäjä luovuttaa kesken ostotapahtuman, tarkoittaa se sovelluksen omistajalle myynnin menetystä.